torstai 23. toukokuuta 2019

Vesajärven esteetön leirialue -hankkeen rahoitus kunnossa, työt alkamassa

Vesajärven esteetön leirialue -hanke etenee ja toteutuu. Talven aikana ehti tapahtua melkoisesti: löysimme rahoittajaehdokkaan, teimme tarkat suunnitelmat ja laskelmat, rahoitushakemuksen, ja saimme hankkeelle Leader Linnaseudulta 50 % rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hämeenlinnan kaupungilta vuokratun toimialueen kehittämisen esteenä pitkään ollut 2 vuodeksi kerrallaan uusittava vuokrasopimus saatiin sorvattua kaupungin kanssa uudelleen siten, että se on nyt voimassa vuoden 2029 kesään asti. Leader-rahoitus edellyttää, että rahoituksen kohde on rahoituksen saajan hallinnassa vähintään 5 vuotta viimeisestä maksuerästä, joten tämäkin vaatimus tulee nyt täytettyä.

Käytännössä 50 % rahoitusosuus mahdollistaa kustannusarvioltaan 23 000 euron hankkeen toteuttamisen talkootyön osuus huomioon ottaen n. 5 000 euron omarahoituksella. Hanketuella on siis aivan ratkaiseva merkitys hankkeen toteutumiselle, eikä hanketta voitaisi toteuttaa ilman sitä.

Kysyimme Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnalta jo lokakuussa, mitä lupia suunnittelemamme rakennelmat edellyttävät. Vastaus saatiin maaliskuussa, jonka jälkeen rakennuslupa-, toimenpidelupa- ja poikkeamislupahakemukset jätettin kahden viikon sisällä. Nyt odottelemme lupahakemusratkaisuja Hämeenlinnan kaupungilta.

Olemme kuitenkin aloittaneet jo hankkeen toteutuksen valmistelut Vesajärvella siivoamalla ja järjestämällä paikkoja. Tänä kesänä on tarkoitus rakentaa inva-WC, puuvaja ja laavu nuotipaikkoineen. Ensi vuodelle jäisivät siten lipputangon kulkulava, laituri ja kulkuväylät.

Soritettuja pyörätuolikelpoisia kulkuväyliä on suunnitelmassa 200 m, lisäksi laavulta ylös jo viime kesänä rakennetulle ruokailukatokselle on suunniteltu 30 m pituinen puukantinen pyörätuoliluiska. Toinen puukantinen pyörätuoliväylä on suunniteltu nuotiopaikalta rantaan vievän väylän pehmeälle osuudelle, pituudeltaan 40 m.

Rakennelmien pystytyspaikat pitää vielä pohjustaa kunnolla sorittamalla, onneksi suurimittaisia raivaustöitä ei tarvita, sillä tekemistä riittää ilman niitäkin.

Mielenkiinnolla odotamme, milloin kaupunki saa lupahakemuksemme käsiteltyä ja pääsemme tositoimiin.

perjantai 20. heinäkuuta 2018

Taustaa ja nykytilanne

Vesajärven toiminta-alue - n. 12 km Hämeenlinnasta länteen 10-tien läheisyydessä - on ollut partiolippukunta Nummen Eränkävijöiden hallinnassa jo parikymmentä vuotta. Vajaan hehtaarin kokoinen kumpuileva metsäinen rinnepalsta rajoittuu yhdeltä puolelta metsätiehen ja toiselta puolelta Vesajärveen, joka on muutaman hehtaarin kokoinen suurelta osin suoreunainen metsäjärvi.


Alue on vuokrattu Hämeenlinnan kaupungilta partiotoimintaan, eli lippukunnan tapahtumien ja lähileirien järjestämispaikaksi. Kahdeksi vuodeksi kerrallaan laadittu vuokrasopimus sallii alueelle kevytrakenteiset rakennelmat, kuten kompostoivan WC:n, nuotiokehän, puuvajan ja laavun, sekä polkujen kunnostuksen.

Kaksi vuotta kerrallaan jatkettava vuokrasopimus on tähän asti estänyt suuremmat investoinnit alueelle. Tähän mennessä sinne on pystytetty lipputanko ja kompostoiva WC, ja tänä kesänä on vihdoin rakennettu lippukunnan varoilla ja talkootyönä keittiökatos, mikä mahdollistaa ruuan valmistamisen säältä suojassa suuremmallekin joukolle.

Keväällä 2018 lippukunta käynnisti Vesajärven leirialueen kehittämishankkeen, jonka päämääränä on kehittää aluetta mahdollisimman hyvin lippukunnan tarpeita vastaavaksi, mahdollistaen useiden päivien leirit ja lyhyemmät tapahtumat. Leirialueesta pyritään tekemään mahdollisimman esteetön ja helppokulkuinen hankalasta maastosta huolimatta, jolloin sen käyttö on mahdollista myös liikuntarajoitteisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Mainittakoon, että Nummen Eränkävijät aloitti tammikuussa 2018 sisupartiotoiminnan, ja on tällä hetkellä Hämeenlinnan alueen ainoa partiolippukunta, joka tätä toimintaa tarjoaa. Sisupartion taivalta voit seurata blogissa.

Kehittämishankkeen toteutumisella katsottiin olevan kaksi perusehtoa: vähintään 10 vuoden vuokrasopimus kaupungin kanssa ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen projektin tueksi. Alustavat keskustelut kaupungin kanssa ovat tuottaneet positiivista hedelmää, ja 10 vuoden vuokrasopimus on jo luvattu, ja on tällä hetkellä enää allekirjoituksia vaille. Ulkopuolista rahoitusta on jo haettu esim. Tukilinjalta, jolta saimme valitettavasti kielteisen päätöksen.

Lippukunta haki ja pääsi mukaan Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa-hankkeen ns. toiselle rahoituskierrokselle. 100 uutta tapaa on Suomen Partiolaisten projekti, jota toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla. Projektin tavoitteena on madaltaa harrastamisen kynnystä ja löytää uusia tapoja tehdä partiota, jotta harrastuksen aloittaminen olisi helppoa.

Tämän hanketuen rahallinen arvo on leirialueen kehittämishankkeen kokoon nähden vaatimaton, mutta sillä saadaan katettua merkittävä osa nyt jo valmiin keittiökatoksen materiaalikustannuksista. 100 uutta tapaa-hankkeen suurimman pääoman olemme saaneet verkostoitumalla ja pääsemällä ideoimaan ja kehittämään hankkeita yhdessä muiden ympäri Suomea toteutettavien hankeprojektien kanssa.

Vesajärven leirialueen kehittämishankkeen osalta työ jatkuu nyt siten, että laadimme loppukesän aikana tarkat rakennussuunnitelmat, materiaalilaskelmat ja kustannusarviot kustakin alueelle suunnitellusta työkohteesta. Samalla jatkamme neuvotteluja uusien rahoittajaehdokkaiden kanssa. Tavoitteena on saada koko hankkeen mahdollistava positiivinen rahoituspäätös vielä tulevan syksyn aikana, jolloin pääsemme tosissaan hommiin keväällä 2019, ja valmista olisi toivottavasti kesällä 2020.

Miksi esteetön leirialue?
Esteettömyys ei ole keneltäkään pois, ja siitä hyötyvät loppupeleissä kaikki. Esteettömällä leirialueellaan Nummen Eränkävijat haluaa jalkauttaa ja konkretisoida partion strategisen tavoitteen "Partio kuuluu kaikille", tuoda partioharrastuksen uusien kohderyhmien ulottuville ja näyttää esimerkkiä muille lippukunnille ja toimijoille.